AKILLIIT

FORMÅL OG MÅLSÆTNING

Formålet er at tilbyde et trygt hjem for de anbragte børn og unge i Akilliit, og dette skal foregå i de bedste omgivelser. Der lægges vægt på, at beboerne føler sig hjemme, og at der er gensidig respekt, samt at alle udviser en ansvarslig adfærd: Akilliit skal være et trygt hjem. Der er højt til loftet, og der er plads til alle.

Vores medarbejdere er trænet til at tage udgangspunkt i de enkelte beboeres kompetencer, således at disse kan anvendes til det fulde. Fx gøres der meget ud af at undersøge, hvad børnens interesser er både akademisk, håndværksmæssigt, men også i forhold til fritidsinteresser. Der lægges derfor særlig vægt på samarbejde og respekt mellem skole- og uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder, arbejdspladser og fritidsorganisationer mfl.

Desuden er medarbejderne også trænet i at lære beboerne omkring mestring og mestringsstrategier. Derved opnår børnene nye strategier at håndtere deres verden på, fx nye måder at håndtere vrede, frustration osv.

Akilliits mål er også at give beboerne oplevelser for livet. Derfor rejser vi meget, både nationalt og internationalt.

Det er ligeledes vigtigt at sikre et sundt og positivt netværk for beboerne: beboerne støttes til at danne vennekreds udenfor døgninstitutionen. Men også, at der dannes en god kontakt mellem forældre og beboere, sagsbehandler osv.

VÆRDIER

Anerkendelse, Åbenhed, Tillid, Næstekærlighed, Faglighed, Sammenhold

VISION

Akilliit skal være en døgninstitution, der tilbyder et trygt hjem for Grønlands udsatte børn og unge. Vi ønsker at udvikle vores beboeres fulde potentiale, så de en dag kan blive fuldgyldige medlemmer af vores samfund. Det indebærer også, at vi arbejder med de traumer, som barnet, eller den unge kommer med. Vi vil gå forrest i arbejdet med de unge og give dem en ny og positiv start på livet.