PÆDAGOGIK

Overordnet set arbejder vi eklektisk – dog ikke med 100 forskellige pædagogiske retninger, men med en sammensætning af nogle forskellige pædagogiske tilgange vi har god erfaring med og som virker.

 • Først og fremmest, arbejder vi med at skabe en fast og tydelige struktur i den ramme, som barnet/den unge er blevet indplaceret i, da det bidrager til tryghed og sikkerhed, og som må siges at være fundamentet for det videre relationsarbejde.
 • Ligeledes arbejder vi ud fra en ressourcefokuseret tilgang – den enkelte har et udviklingspotentiale, og det er vores opgave at hjælpe den unge med at finde ud af det.
 • Vi arbejder også med en ramme, hvor barnet/den unge lærer om hensigtsmæssig og uhensigtsmæssige adfærd gennem normer og regler.
 • Desuden arbejder vi med relationspædagogik for at imødekomme barnets/den unges relations-tilknytningsvanskeligheder.
 • Som noget nyt er psykologen igang med at implementere dele fra den mentaliseringsbaserede pædagogik, herunder med eksempel STORM-modellen. Et konkret redskab for det pædagogiske personale, de kan bruge i arbejdet med de traumatiserede børn og unge. Ofte havner børnene i situationer, der minder om de traumer de har (retraumatisering). Det kan være enormt pinefuldt og frustrerende for alle, og her kan STORM-modellen være et godt redskab til at arbejde med dette. ”Forstå traumer, traumers betydning, genoplevelse, geniscenesættelse og triggere…”

(Sikkerhed, Tænk Traumer, Opbyg evner, Ressourcer og Mentalisering= STORM)

Alt sammen bidrager til en miljøterapeutisk effekt på beboeren.

DE PÆDAGOGISKE RAMMER

 • Vi tror på, at en tryg og sikker døgninstitution er udgangspunktet for det gode, sunde og positive arbejde med beboeren. Derfor lægger vi vægt på varme, nærvær og omsorg.
 • Vi tror på, at den stabile og omsorgsfulde relation er udviklingsskabende for beboeren
 • Vi arbejder med beboerens kompetencer, fordi det er med til at styrke selvværdet og selvtilliden.
 • Vi stræber efter psykisk og fysisk sundhed hos den unge, og derfor møder vi den unge med stor omsorg, troværdighed, tillid og engagement.
 • Vi er reflekterende og sigter efter stor pædagogisk faglighed i vores tilgang til vores unge.
 • Vi vægter udvikling og udfordringer – både i vores afdelinger, hos os selv og for vores beboere.

DAGLIG STRUKTUR

Tidspunkter

Aktivitet

Morgen

7:00-7:50

Vækning &

Morgenmad

Formiddag

8:00-11:30

Individuelle Skemalagte aktiviter

(Skole, arbejde, Pligter etc.)

Middag

11:30

Middagsmad

Eftermiddag

14:00-17:00

Individuelle Skemalagte aktiviter

(Skole, Arbejde, Pligter etc.)

Aften

18:00

22:00-23:00

Aftensmad

Gøre klar til morgendagen

Hjemmetidspunkt

FYSISKE RAMMER

Qussartoq

Kontorbygning

Hurlumhej

Beboernes hjem

Nipinngaaq B.1154 og B.1155

Beboernes hjem

Paarmaliarfik

Beboernes hjem

Akilliit skole “Aappaluttuaraq”

Her tilbydes der et specialtilrettelagt undervisningsforløb til de beboere, som har behov for dette.

VÆRKSTED

Håndværker-værksted med mulighed for at bruge sine hænder og sit hoved.

Musik-værksted med mulighed for at være musisk kreativ, spille i band og indspilning.

Fartøjer

Poca 600 – Godkendt til 10 passagere