TILBUD

MÅLGRUPPE

Børn og unge i alderen 12-18 år. Ofte anbringes børnene med svære psykologiske traumer og psykosociale vanskeligheder, fordi de enten har været udsat for gennemgribende omsorgssvigt, vanrøgt, vold, seksuel overgreb, mishandling eller noget helt andet. Det er meget almindeligt, at børnene og de unge har et misbrug (typisk hash), eller en anden form for selvskadende adfærd, når de anbringes-og endda under underbringelse. Ligesom, vi også ser, at børnene og de unge kan være grænseløse, såvel som grænsesøgende. Børnene og de unge anbringes også med en generel nedsat evne til at kunne regulere adfærd og følelser i samspillet med deres omgivelser.

Målgruppens typiske kendtetegn:

 • Svære psykologiske traumer
 • Psykosociale vanskeligheder
 • Omsorgssvigt
 • Vanrøgt
 • Misrøgt
 • Vold
 • Seksuel overgreb
 • Misbrug
 • Medmisbrugeradfærd
 • Selvskadende
 • Grænseløse
 • Grænsesøgende
 • Nedsat evne til mentalisering, herunder affekt- og adfærdsregulering

PRIS

Prisen pr. døgn er: 2.975 .-   kr

Akut modtagelse pr. døgn: 4462,50 kr

VISITATION

Alle visitationer sker gennem anbringerkommune og selvstyrets visitationsudvalg. En visitaiton beror altid på en faglig vurdering ud fra det sagsmateriale, der ligger på den unge.

PROJEKTER

Akilliit laver også meget gerne projekter i samarbejde med kommunerne. Fx står kommunerne meget ofte med nogle børn, der akut har brug for at komme væk fra deres nærmiljø. Her kan Akilliit meget hurtig være behjælpelig og stille medarbejdere til rådighed, der kan tage af sted med den eller de unge. Det kan dog også være mange andre grunde, hvor der kan være behov for at lave projekter.